خاتمه یافته

 

پروژه ساخت اسکلت فلزی سوله 3500 تنی

کارفرما: بهمن موتور